• Hyr en container i Stockholm

    Behöver du hyra en container i Stockholm för till exempel farligt avfall, elektronskrot eller grovsopor? Vi hyr ut containrar i Stockholm, vi levererar och hämtar den när det bäst passar dig och du behöver varken inte fundera på varken källsortering eller städning efteråt, vi tar hand om allt avfall.

Hyr en container

hyr en container
Hyr en containrar i Stockholm, vi levererar och hämtar den när det bäst passar dig och du behöver varken inte fundera på varken källsortering eller städning efteråt, vi tar hand om allt avfall.

Priset för att hyra container

container Priset för att hyra en container i Stockholm är helt relativt till containerns slutvikt vilket innebär att du enbart betalar för din andel avfall i containern.

Företag som hyr ut contaners

Hyr en container   Behöver ni hyra en container? Här listar vi företag i Stockholm som hyr ut, levererat och hämtar containers av alla slag. Läs mer om företag som hyr ut containers