Återvinning i stockholm stad

Stockholm stads avfallshantering ska vara miljömässig, effektiv och serviceinriktad.

Gamla förpackningar kan återvinnas och bli material till nya förpackningar. Även gamla leksaker kan tas om hand och återvinnas. Ja, till och med farligt avfall kan bli något nytt när det får möjligheten att tas omhand – på rätt sätt!

Det som kan återanvändas eller är farligt för miljön kan du lämna till miljöstationer, återvinningscentraler och återvinningsstationer. Ditt matavfall kan bli biogas och din soppåse kan värma upp våra bostäder.

Du betalar enbart för er vikt

Från och med den 1 juli 2012 gäller en viktbaserad avfallstaxa för dig som bor i villa- eller radhus. Det innebär att ditt sopkärl vägs vid varje hämtning och vikten på dina sopor avgör kostnaden. Läs mer om den viktbaserade avfallstaxan under ”Relaterade länkar” nedan.

I samband med införandet av den viktbaserade taxan lanserades även e-tjänsten ”Hantera din sophämtning” där du bland annat ska kunna kan ta del av hur mycket dina sopor vägde vid tömning, beräkna din sophämtningsavgift, beställa hämtning av matavfall med mera.

Vill du veta mer om den viktbaserade taxan kan du läsa mer under frågor och svar under relaterade länkar.

Läs mer om återvinning i stockholm stad